HISTORIA

Johan Nurminen aloitti perheyrityksen pitkän liikemiesperinteen perustamalla vuonna 1886 siirtomaatavara-, puutavara- sekä laivatarvikekaupan Raumalle. Myöhemmin yhtiön toiminta laajentui varustamoliiketoimintaan ja huolintaan. Ensimmäinen oma laiva, Uljas, valmistui vuonna 1891.

Liiketoiminnan kansainvälistyttyä pääkonttori muutti Raumalta Helsinkiin. Yhtiön varustamotoiminta oli laajimmillaan 1950-luvun lopussa, jonka jälkeen varustamotoiminnan merkitys väheni, ja voimavaroja alettiin keskittää kansainväliseen huolintaan sekä kuljetuksiin.

Vuonna 1964 John Nurminen aloitti toiminnan Suomen ensimmäisenä lentorahtihuolitsijana Helsingin lentoasemalla. Samoihin aikoihin yhtiö rakensi ensimmäisen oman varastorakennuksensa Helsingin Länsi-Satamaan. Vuonna 1967 viimeiset Nurmisen aluksista, Pirkko Nurminen ja Inkeri Nurminen, myytiin.

Yhtiö kasvatti toimintaansa kansainvälisessä huolinnassa 1980- ja 1990-lukujen ajan. Vuonna 1995 yhtiö alkoi asteittain luopua perinteisestä huolinnasta ja keskittyi erikoislogistiikkaan. Yhtiö kasvoi 2000-luvulla yritysostoin Itämeren alueella. John Nurminen -konsernissa toimi myös pitkään MatkaKaleva, joka oli Suomen suurin yksityinen liikematkatoimisto. MatkaKalevan liiketoiminta myytiin vuonna 2001.

John Nurminen Oy jakautui 1.1.2008 kahdeksi yhtiöksi, Nurminen Logistics Oyj:ksi ja uudeksi John Nurminen Oy:ksi. Nurminen Logisticsiin, joka listautui Helsingin arvopaperipörssiin 1.1.2008, siirtyivät entisen John Nurminen Oy:n liiketoimintayksiköistä rautatietoiminnot, tavarankäsittely-, lisäarvopalvelut, tullauspalvelut, erikois- ja raskaskuljetukset sekä hoivalogistiikka.

John Nurminen hyödyntää nykyisinkin pitkää liiketoimintahistoriaansa ja yrittäjyysläheistä arvomaailmansa sekä tytäryrityksiensä hallinnoinnissa että pääomasijoitustoiminnassaan.

Kuunarilaiva Uljas oli John Nurmisen ensimmäinen oma alus.

Kuunarilaiva Uljas oli John Nurmisen ensimmäinen oma alus.

JOHN NURMISEN SÄÄTIÖ

John Nurmisen Säätiön juuret ovat John Nurminen Oy -perheyhtiössä ja se on perustettu 1992 John Nurminen Oy:n aloitteesta yhtiöön vuosien varrella kerätyn merihistoriallisen kokoelman turvaamiseksi. John Nurmisen Säätiö vaalii suomalaisen merenkulun ja merihistorian kulttuuriperinnettä. Säätiöllä on kaksi toimintalinjaa: merihistoria ja meriympäristö.

John Nurmisen Säätiön Internet-sivut

 

Nurminen Logistics

Nurminen Logistics tuottaa korkealaatuisia logistiikkapalveluja, kuten rautatiekuljetuksia, terminaalipalveluja, huolintaa sekä erikois- ja raskaskuljetuksia. Yhtiöllä on logistiikka-alan osaamista kolmelta vuosisadalta, vuodesta 1886 saakka. Yhtiön osake on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.

Nurminen Logisticsin Internet-sivut

Nurminen Logisticsin päämarkkina-alueet ovat Suomi, Itämeren alue ja Venäjä sekä muu Itä-Eurooppa. Suomen-toimipisteidensä lisäksi Nurminen palvelee asiakkaitaan myös Baltian maissa ja Pietarissa.